Stichting KOPS is een jong groeiende stichting. KOPS staat voor Kinderen en Ouders met Problemen door Scheiding en focust zich op de problematiek rondom ouderverstoting. De ervaring van mensen die met ouderverstoting te maken hebben is dat de meeste hulpverleners en advocaten de signalen van ouderverstoting niet tot nauwelijks (h)erkennen. Goed helpen kunnen ze daardoor niet. Vanuit dit oogpunt en de grote vraag van veel verstoten ouders om ervaringen in real life te kunnen delen, bewustwording, (h)erkenning voor de problematiek rondom ouderverstoting te krijgen en het aanpakken van deze problematiek is Stichting KOPS ontstaan.
Ouders die uit elkaar gaan blijven ouders. Helaas zijn er ook ouders die hun kind(eren) inzetten om de andere ouder buiten te sluiten. Ouders die dit overkomt moeten weten dat ze niet alleen zijn en dat het niet hun schuld is.

Missie
Stichting KOPS is een non-profit organisatie die kinderen en ouders ondersteunt die tijdens of na een scheiding in een situatie met ouderverstoting terecht komen.

Visie
Het aantal scheidingen groeit al jaren. Scheidingsproblematiek wordt daardoor een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. In het geval van ouderverstoting worden kinderen regelmatig voor korte of langere tijd weggehouden bij de niet-zorgende ouder. Met verregaande gevolgen voor de ouder en de kinderen. De eigen familie en vrienden hebben moeite om de situatie te begrijpen of zijn bang ook het contact met het (klein)kind kwijt te raken. De gescheiden ouder krijgt te kampen met allerlei psychische problemen. De kinderen groeien op tussen vechtende ouders en op enig moment mogelijk zelfs zonder een van de ouders. Zij ontwikkelen hierdoor psychische problemen die van grote invloed zijn op hun ontwikkeling. Zelfs als zij volwassen zijn lopen zij nog tegen deze problemen aan, niet altijd bewust van de achtergrond.

Stichting KOPS wilt deze kinderen en ouders steunen en ondersteunen door:

 • een luisterend oor voor ze te zijn voelen ze zich niet meer alleen staan.
 • een groot netwerk aan specialisten met verstand van scheidingsproblematiek, jeugdzorg en ouderverstoting samen te brengen.
 • ouders en kinderen naar ons netwerk door te verwijzen. Ze weten nu dat ze er niet meer alleen voor staan en de juiste hulp krijgen.
 • het verzamelen, bundelen en verspreiden van informatie en het samenbrengen van deskundigen komt het maatschappelijk probleem van ouderverstoting boven water.
 • het organiseren van workshops, bijeenkomsten en lotgenotencontacten, zodat ouders, kinderen en andere naasten weten waar ze mee te maken hebben en wat ze zelf kunnen ondernemen.
 • het psychisch bijstaan en voorlichten van ouders en kinderen over de gevolgen van ouderverstoting, zodat zij er beter mee om kunnen gaan.

Het probleem wordt herkend en erkend en oplossingen komen binnen handbereik.

Doelgroep
Kinderen en ouders die na een scheiding te maken hebben met ouderverstoting.

Doelstellingen

 • Gescheiden ouders voelen zich niet meer alleen doordat zij bij Stichting KOPS terecht kunnen voor een luisterend oor / praatmaatje
 • Zorgkaart van de regio’s met deskundigen die de gescheiden ouders en hun kinderen bij kunnen staan, waarnaar wij ze kunnen doorverwijzen. Denk hierbij aan advocaten, psychologen, coaches, ervaringsdeskundigen, et cetera.
 • Bespreekbaar maken van het probleem ouderverstoting door informatieverstrekking aan deskundigen, stichtingen, organisaties, lotgenoten en andere betrokkenen.
 • Samenbrengen van deskundigen en onderling informatie delen, zodat ouderverstoting niet langer een verborgen probleem is. Deskundigen (advocaten, psychologen, etc.) kunnen het probleem gezamenlijk aanpakken en elkaar daarin ondersteunen op hun eigen expertise.

Kernwaarden

 • Vanuit het hart
 • Verbinden, Krachten bundelen, Samenwerken
 • Vreedzame benadering, onderhandeling en oplossing