Gegevens Stichting KOPS
Bankrekeningnummer: NL 61 INGB 0007 7051 84
Inschrijvingsnummer KvK: 65601424
RSIN: 856180695
info@stichtingkops.nl
Stichting KOPS heeft geen bezoekadres.

ANBI
Stichting KOPS heeft een ANBI status. Dit houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting KOPS heeft geen winstoogmerk. Door de ANBI status kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Klik hier voor meer informatie over de belastingvoordelen.
Klik hier om onze ANBI status te controleren.

Beleidsplan
Onze missie en visie is de basis voor de activiteiten van Stichting KOPS. In het beleidsplan staat een uitgebreidere omschrijving van onze doelstellingen en activiteiten. Klik hier voor ons beleidsplan.

Beloning
Bestuursleden en vrijwilligers van Stichting KOPS worden niet betaald voor hun werkzaamheden voor de stichting. Onkosten gemaakt door bestuursleden of vrijwilligers kunnen wel vergoed worden. De onkosten moeten redelijk zijn en de vergoeding is nooit meer dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Activiteiten
Voor 1 juli 2017 vind je hier het jaarverslag 2016, met daarin de uitgevoerde activiteiten en behaalde doelstellingen.
In het beleidsplan staat vermeld welke activiteiten de stichting uitvoert. In de agenda vind je welke activiteiten en bijeenkomsten gepland staan.

Financiële verantwoording
Hier vind je het financiële jaarverslag 2016.
In het beleidsplan staat vermeld hoe de stichting aan financiële middelen komt en hoe zij haar donaties besteedt.